Via Pietro Peri 17, 6900 Lugano

Google Maps data without guarantee.