Immeuble Raiffeisen, 3966 Chalais

Google Maps data without guarantee.